De vereniging draagt de naam ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ORGANISATEURS DE CYCLO-CROSS/ ASSOCIATION INTERNATIONALL ORGANIZATIONS CYCLO-CROSS. Bij afkorting AIOCCross.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en statutair heeft de vereniging haar zetel in Eindhoven (Ned.).

De vereniging heeft ten doel:

  • De evolutie en de continuïteit van de wielersport in het algemeen en in het bijzonder van de cyclo-cross, mede te kunnen bepalen/richting geven, alsmede het behartigen van de belangen van haar leden.
  • De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken, door bij te dragen tot het opstellen van een gestructureerde internationale kalender der cyclo-crosswedstrijden ter intentie van de UCI. Zij kan, na studie en met haar competentie, voorstellen doen in verband met reglementen, deelnemers, klassementen, enzovoorts, aan de bevoegde bondsinstanties.

Leden van de AIOCCross zijn die organisaties- natuurlijke – personen en/of rechtspersonen – die zich bezighouden met het organiseren van internationale cyclo-cross wedstrijden en die als zodanig door het bestuur van de vereniging als een dergelijke organisatie zijn erkend én zijn aangenomen als lid der vereniging.

Nieuwsbrief

Wordt ook lid van de AIOCCROSS!

Wilt u lid worden van AIOCCROSS, meldt u aan bij Peter Egolf, egolf.peter@bluewin.ch. Ook voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u bij hem terecht of neem contact op met de voorzitter Jan Prop, tel. 0031653671105 of jiprop1994@kpnmail.nl.